Là những mẫu thiệp sinh nhật được thiết kế riêng theo phong cách và lựa chọn riêng của từng khách hàng. Kool Style sẽ thiết kế và gửi mẫu cho đến khi nào khách duyệt thì mới in ra cho khách